Zarząd

Skład Zarządu

Jacek Jędrzejczak
V-ce Prezes KS Sobieski Poznań
jack.jedrzejczak@gmail.com

Antoni Obrycki
Prezes KS Sobieski Poznań
email: ant.obrycki@gmail.com

Andrzej Erbert
V-ce Prezes KS Sobieski Poznań
email: andrzej.erbert@o2.pl

Maciej Świtalski

Maciej Kula

Kamil Kaczmarek

Jerzy Łuczak

Krzysztof Kłosek

Komisja Rewizyjna

Email : komisja_rewizyjna@ks-sobieski.pl

Zdzisław Waltrowski

Przewodniczący

Arkadiusz Kula

Sekretarz

Tomek Rosada

Członek