Zarząd

Skład Zarządu

Antoni Obrycki

Jacek Jędrzejczak

Andrzej Erbert

Maciej Świtalski

Maciej Kula

Agata Mikulska

Kamil Kaczmarek

Jerzy Łuczak

Krzysztof Kłosek

Rada Rodziców

Marta Kempińska

Przewodnicząca

Komisja Rewizyjna

Zdzisław Waltrowski

Przewodniczący

Arkadiusz Kula

Sekretarz

Tomek Rosada

Członek