Biofarm

Rozpoczynamy kolejną sportową podróż 
Razem wspieramy zdrową rywalizację.
Biofarm
www.biofarm.pl

Sponsor Główny 
KS Sobieski Poznań 

Biofarm_grafika_v07-09-23_3