Nagroda Sportowa Miasta Poznania

Nagroda Sportowa Miasto Poznań
Trener Antoni Obrycki
Gratulujemy
KS Sobieski Poznań

Antoni Obrycki

Na sesji Rady Miasta Poznania, która odbyła się w Sali Ziemi Międzynarodowych
Targów Poznańskich wyróżniono nagrodą sportową trenera KS Sobieski Poznań
Antoniego Obryckiego. Wyboru laureatów na podstawie złożonych wniosków
dokonuje Kapituła Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego
Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Ryszarda Wryka.