Zapasy Kobiet

KS Sobieski Poznań
Zaprasza na Treningi 
Zapasy Kobiet 

Młodzieżowe Centrum Sportu
Szkolenie dzieci i młodzieży wspiera Miasto Poznań

55