Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

W związku ze zbliżającym się zebraniem naszego klubu zamieszczamy 
informacje dotyczące porządku obrad i regulamin zebrania 

KS Sobieski Poznań 

5623

Porządek Obrad Zebrania

Regulamin Zebrania

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego Sobieski Poznań