Archiwum: marzec 2021

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski Juniorów
Zapasy Styl Klasyczny
Poznań 19-21.03.2021

Projekt wspiera
Miasto Poznań

Komunikat Organizacyjny Zawodów
http://zapasy.org.pl/

opop

Czytaj dalej

Klub Sportowy Sobieski Poznań zgodnie z regulaminem pracy Zarządu z dnia 12.12.2018 podjął uchwałę nr 1/03/2021 w dniu 10.03.2021 i zgłasza na Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego w trybie elektronicznym, które odbędzie się 15 kwietnia 2021 następujacych członków klubu:
1. Antoni Obrycki
2. Jacek Jędrzejczak
3. Tomasz Rosada
4. Andrzej Erbert
5. Zdzisław Waltrowski
6. Kamil Kaczmarek
7. Maciej Świtalski
8. Maciej Kula

Prezes Zarządu KS Sobieski Poznań
Antoni Obrycki

5623

Czytaj dalej