Młodzieżowe Centrum Sportu

KS Sobieski Poznań
Zaprasza Na Treningi Zapasów 

Zapasy Styl Klasyczny
Zapasy Kobiet 

55