Młodzieżwe Centrum Sportu w Zapasach

KS Sobieski Poznań
Miasto Poznań
Zapraszają na Treningi Zapasów 

Zapasy Styl Klasyczny
Zapasy Kobiet 

Wracamy z Wakacji
Poniedziałek 2.09.2019 
Godzina 16:30 
55

Patronat 
PSM POZNAŃ