Maluchy Na Matach

KS Sobieski Poznań
PSM POZNAŃ
Rada Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki 

Zapraszają na Zajęcia 
Maluchy na Matach

Wtorek & Czwartek 
Godzina 18:00 – 19:00 
Pierwsze zajęcia 
3.09.2019 

maluchy-na-matach_a4_v29-08