Maluchy Na Matach

 KS Sobieski Poznań 
PSM Poznań
Rada Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki  

Zapraszają na Zajęcia 

maluchy-na-matach_a4_v29-08