INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zawodników,Rodziców i Opiekunów Uczestniczących w
Szkoleniu Sportowym Organizowanym przez KS Sobieski Poznań
Dnia 25.05.2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. dalej RODO.  Jest to Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad
przetwarzania danych osobowych na terenie UE.
Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż Administratorem Państwa danych
osobowych jest
KS Sobieski Poznań 60-688
Poznań Osiedle Jana III Sobieskiego 22G
Nip 9720760531

Zależy nam na tym, aby wiedzieli Państwo w jaki sposób przetwarzamy i
chronimy Państwa dane osobowe.Dbamy aby ich przetwarzanie było jasne, rzetelne
i zgodne z przepisami. Zmiana przepisów nie wymaga z Państwa strony zaangażowania
( akceptacji, odpowiedzi, reakcji).

Proces gromadzenia danych osobowych ma związek ze szkoleniem sportowym,
uczestnictwem w zawodach oraz obozach i zgrupowaniach zamiejscowych.