Młodzieżowe Stypendia Miasta Poznań

44 poznańskich zawodników z 16 dyscyplin sportowych otrzymało stypendia
sportowe Miasta Poznań w kategorii młodzieżowej . W tym gronie znalazł się
nasz zawodnik Gerard Kurniczak . 
Gratulujemy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tomek

 http://www.poznan.pl/mim/sport/news/mlodziezowe-stypendia-rozdane,111077.html